Stratégiánk


A Társaság stratégiai célkitűzései:

1. A Társaság Alapító Okiratában foglalt tevékenységi körei mentén, a Társaság középtávú stratégiája elsődlegesen

  • Az MNB Székház teljeskörű rekonstrukciójának megvalósítása keretében a komplex felújítási/átépítési munkálatok koordinációja és készre jelentésükig történő menedzselése az Alapító igényeit követve;
  • Ingatlangazdálkodási tevékenysége keretében saját tulajdonú, továbbá közvetetten, az Optimum-Gamma Ingatlanbefektetési Kft. leányvállalata útján 100%-ban tulajdonolt ingatlanok üzemeltetése, valamint az MNB-nek és leányvállalatainak történő bérbeadása;
  • Leányvállalata, az Optimum-Omega Ingatlanbefektetési Kft. által tulajdonolt Pallas Athéné Konferencia Központ (továbbiakban: PAKK) felújítása/teljes körű kivitelezése;
  • A Társaság tulajdonában lévő Kortárs festmény Gyűjtemény és műtárgy kollekció menedzsmentje, gyűjteménykezelése és annak méltó környezetben történő magyarországi, illetve nemzetközi bemutatása;
  • A Társaság és leányvállalatainak a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásai szerinti folyamatos megfelelősségének biztosítása;
  • továbbá egy, a fenti célokat hatékonyan megvalósítani képes szervezeti és személyi állomány biztosítása.

2. A stratégiai célkitűzések megvalósításához szükséges vezetői fejlesztések

 

A Társaság szervezeti felépítésének kialakítása befejeződött az elmúlt időszakban. A hatékony belső kontrollrendszer kialakítása céljából a jogi és compliance terület, a beszerzés és folyamatszabályozás valamint a kockázatkezelési területeinek felállítása megtörtént, a szabályzatok kialakításra kerültek.

Az egyes munkakörök is tisztább és egyértelműbb karaktert kaptak a projektek hatékony kontrolláltsága és támogatásának a biztosítása érdekében. A szervezeti bővítés és szabályozás célja, hogy a Társaság tevékenységét gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen végezze a köztulajdon védelme érdekében.

A Társaság stratégiájának részeként a Táraság leányvállalataiban is folytatódik a megkezdett folyamatokhoz optimalizált belső szabályozási környezet kialakítása és ennek megfelelősségi ellenőrzése.

 A Társaság személyi állományának növelését az Alapító által meghatározott feladatokhoz igazítva, annak hatékony elvégzéséhez szükséges mértékben tervezi megvalósítani.