KAPCSOLAT


Hivatalos név (teljes név): MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 32. IV. emelet
Postacím: 1013 Budapest, Krisztina körút 32. IV. emelet
Honlap: www.mnbingatlan.hu

E-mail: info@mnbingatlan.hu

A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 25569751#cegkapu

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-282793

1. Az Adatkezelő által kezelt adatok az adatkezelő által üzemeltetett a www.mnbingatlan.hu weboldalon

Az Adatkezelő az általa üzemletetett www.mnbingatlan.hu weboldalon („Weboldal”) az oldalt látogató felhasználók (a továbbiakban: Érintettek) tekintetében a következő adatkezeléseket valósítja meg:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Adatkezelés ideje

Az Érintett által küldött szöveges üzenetben az Érintett általmegadott egyéb személyes adatok

  • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja az Érintettek megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő kérdések hatékony és gyors kezelése;

  • az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos információk átadása, tájékoztatási feladatok ellátása.

Az Érintett által küldött szöveges üzenetben az Érintett általmegadott egyéb személyes adatok

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a kapcsolattartás, szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban kezeli, illetve amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

Az Érintettek kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az MNB-Ingatlan Kft. adatvédelmi tisztviselője Dr. Andráskó Rita
E-mail:  rita.andrasko@mnbingatan.hu