Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok


Hivatalos név (teljes név): MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 
1013 Budapest, Krisztina körút 32. IV. emelet.
Postacím: 1013 Budapest, Krisztina körút 32. IV. emelet.
Központi e-mail: info@mnbingatlan.hu
Honlap: www.mnbingatlan.hu


Szervezeti struktúra -> Letöltés


Az egyes szervezeti egységek feladatai a  Szervezeti és Működési Szabályzatban olvashatók.


SZMSZ -> Letöltés


A szervezet vezetői


Ügyvezető: Bozó Péter Pál
E-mail: info@mnbingatlan.hu


A szervezet felügyelőbizottsága:

  •  Dr. Fömötör Barna
  •  Lavrincz József Kornél
  •  Jakab Zoltán János

 

Felügyelt közfeladatot ellátó szervek

 

Az MNB-Ingatlan Kft. irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt közfeladatot ellátó szerv nem áll.

Közalapítványok, alapítványok

Az MNB-Ingatlan Kft. nem alapított közalapítványt, alapítványt.

Gazdálkodó szervezetek

Az MNB-Ingatlan Kft. az Optimum-Gamma Ingatlanbefektetési Kft. 100 %-os tulajdonosa.

Beszámolók 2022

Beszámolók 2021

Beszámolók 2020

Beszámolók 2019

Beszámolók 2018

Cégadatok - letöltés

2009. évi CXXII. törvény 2 § (1) bekezdés d) pontja szerinti adatok – letöltés

Optimum-Gamma Kft 2022. évi közbeszerzési terv  - letöltés

Optimum-Gamma Kft 2023. évi közbeszerzési terv  - letöltés

Szervezeti és Működési Szabályzat és Szervezeti Ábra - letöltés

Szervezeti struktúra - letöltés

 

Az MNB-Ingatlan Kft. az Optimum-Omega Ingatlanbefektetési Kft. 100 %-os tulajdonosa.

Beszámolók - 2022

Beszámolók – letöltés

Cégadatok – letöltés

2009. évi CXXII. törvény 2 § (1) bekezdés d) pontja szerinti adatok – letöltés

Szervezeti és Működési Szabályzat és Szervezeti Ábra - letöltés

Szervezeti struktúra -> letöltés

 

Az MNB-Ingatlan Kft. a Windirect Kft. 100 %-os tulajdonosa.

Beszámolók - 2022

Cégadatok letöltés

2009. évi CXXII. törvény 2 § (1) bekezdés d) pontja szerinti adatok  - letöltés

Szervezeti és Működési Szabályzat és Szervezeti Ábra - letöltés

2023. évi Közbeszerzési Terv - letöltés

2024. évi Közbeszerzési Terv - letöltés

Lapok

Az MNB-Ingatlan Kft. nem alapított lapot.

Költségvetési szervek

Az MNB-Ingatlan Kft. nem alapított költségvetési szervet.

Felügyeletet gyakorló szerv

Az MNB-Ingatlan Kft. a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló korlátolt felelősségű társaság, amely felett tulajdonosi (alapítói) jogokat a Magyar Nemzeti Bank gyakorolja.


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A szervezet alaptevékenysége, feladata és hatásköre

A Társaság tevékenységi területei a következők:

  1. ingatlanhasznosítási terület;
  2. ingatlanfejlesztési terület üzletág;
  3. műalkotás beszerzési és -hasznosítási terület.

 

A Társaság ingatlanhasznosítási tevékenysége a saját tulajdonú ingatlanainak kezelését és üzemeltetését végzi, valamint saját tulajdonú ingatlanait az Alapító és más bérlők használatába adja és üzemelteti. A Társaság ingatlanfejlesztési tevékenysége keretében ingatlanokat fejleszt az Alapító által meghatározott célokra és funkciókra, valamint ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb projekteket valósít meg. A műalkotás-beszerzési tevékenység keretében a társaság műtárgyakat szerez be az Alapító által használt ingatlanok dekorációja, valamint gyűjtemények összeállítása és hasznosítása és értékmegőrzés céljából.


Gazdálkodási adatok


Közbeszerzési terv 2024-es évre

Közbeszerzési terv 2024-es évre

Közbeszerzési terv 2023-as évre

Közbeszerzési terv 2023-as évre

Közbeszerzési terv 2022-es évre

Közbeszerzési terv 2022-es évre

Vezetők javadalmazása

Vezetők javadalmazása 2023.12.31

FB tagok juttatás

FB tagok juttatás 2024.06.11

Foglalkoztatottak juttatásai

Táblázat


2009. évi CXXII. törvény szerinti adat-közzétételi kötelezettség – beszállítói szerződések


2021. év

2021. év

2020. év

2020. év


Közzétételi kötelezettségek


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság éves jelentés

2023