Stratégiánk


A Társaság stratégiai célkitűzései:

1. A Társaság középtávú stratégiája elsődlegesen

  • az Alapító székházát (Budapest, V., Szabadság tér 9.) érintő komplex felújítási/átépítési munkálatoknak a koordinálása és készre jelentésükig történő végigvitele az Alapító igényeit követve;
  • a Társaság tulajdonában álló irodaházak bérlői igényekkel összhangban álló eredményes üzemeltetése;
  • a Társaság elsődlegesen kortárs festményekből álló műtárgy gyűjteményének kezelése, méltó környezetben történő magyarországi, illetve nemzetközi bemutatása;
  • támogatja a kizárólagos tulajdonában álló Optimum-Gamma Ingatlanbefektetési Kft. beruházását egy modern oktatási/képzési központ kialakításában;

továbbá egy, a fenti célkitűzéseket hatékonyan megvalósítani képes szervezet és személyi állomány kialakítása.

2. A stratégiai célkitűzések megvalósításához szükséges vezető fejlesztések

 

A feladatok hatékonyabb megosztása és a Társaság szervezeti fejlesztése  meghatározza a 2021. évet. A hatékony belső kontrollrendszer kialakítása megkezdődött, 2021. nyarától a jogi és compliance terület, valamint a beszerzés és folyamatszabályozás területeinek felállítása megtörtént, amely folytán az egyes munkakörök tisztább és egyértelműbb karaktert kaptak a projektek hatékony kontrolláltsága és támogatásának a biztosítása érdekében. 2021. őszétől a Társaság transzparens működését biztonsági vezető támogatja az Alapító 4/2021. (IV.23.) számú határozata alapján.

A Társaság 2021. év végére kockázatkezelési terület kialakítását is realizálta.